Ποιος είμαι;

“Ποιος είμαι;” και “ποιος θέλω να είμαι;”. Φαίνεται πως, σήμερα, το δεύτερο τείνει να αντικαταστήσει το πρώτο, ολοκληρωτικά. Ίσως ακόμα το πρώτο να θεωρείται, από πολλούς, ψευτοερώτημα, ή κάτι το αυτονόητο. Το να απορείς ποιος είσαι, όμως, δεν είναι άδοξη περιπλάνηση, ούτε παραλογισμός. Είναι, βέβαια, ένα χάσιμο, ένα άφημα-από˙ συγκεκριμένα από μια αίσθηση συνοχής του εαυτού – “είμαι κάποιος”, “είμαι αυτό ή το άλλο”. Αφορά μια απουσία κρατήματος. Τα “ποιος-α είμαι;”, ως εμβυθίσεις σε συμβάντα απορίας, δεν είναι μοιρολατρία, αλλά αφορούν τον άνθρωπο-ναυαγό˙ τον άνθρωπο που εκτοπίστηκε από το κράτημα που τού παρείχε μια συγκεκριμένη αίσθηση εαυτού και θαλασσοπνίγεται στο άγνωστο της μοίρας του˙ του ποιος, τελικά, είναι. Μα και τον άνθρωπο που παύει πια να αναζητά κάποιο κράτημα˙ που βουτάει να ανακαλύψει τη μοίρα του, μόνο που δεν γνωρίζει τι ακριβώς ψάχνει – τέτοιες στιγμές, η άγνοια αυτή μπορεί και να πάψει να είναι σκάνδαλο. Βουτάει, λοιπόν, στο άγνωστο, στο ότι το ποιος είναι μπορεί και να του είναι ξένο. Κατοικεί το άγνωστο˙ την χώρα του "ποιος είμαι;". Από την άλλη, στο “ποιος θέλω να είμαι;”, ως “ποια ουσία ή ταυτότητα να κάνω δική μου;”, “ποια μορφή να αναλάβω;”, μιλά το “προκάτ”, το ήδη διαμορφωμένο, το, επί της ουσίας, ξεπερασμένο. Ο εξοβελισμός από την αναγεννητική, ορισμένες φορές ιαματική, δυνατότητα που φέρει η διακινδύνευση της απορίας του “ποιος είμαι;” είναι η πίσω όψη της περιχαράκωσης στη "βολή" μιας αποκρυσταλλωμένης μορφής, μιας ταυτότητας. Η ταυτότητα, μέσω της καθήλωσης σε αυτό που εκάστοτε ορίζει, κάνει ακριβώς αυτό˙ εξοβελίζει από το ιλιγγιώδες του αγνώστου και, ταυτόχρονα, από την δυνατότητα να μας βρει το, προς το παρόν, ξένο˙ αυτό που ακόμη δεν είμαστε, αλλά από μια άποψη είναι πιο δικό μας. Αυτό είναι που δίνει στην απορία του “ποιος-α είμαι;” – και αυτή η α-πορία βρίσκει το πραγματικό της νόημα μόνο ως εμπειρία αδιεξόδου –, στη διαρκή και από καταστατικού σύμπλεξή της με το “είμαι κάποιος-α”, τον αναγεννητικό της χαρακτήρα. Κάθε τόσο σού δίνει τον εαυτό σου. Κάθε τόσο χάνεσαι, και ξαναγεννιέσαι ένας άλλος.