ΨυχανάλυσηΑπό την ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φαινομενολογικής Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας:


"Τα κυρίαρχα φυσικοεπιστημονικά μοντέλα αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως ένα διαχειρίσιμο και ελέγξιμο «αντικείμενο» του οποίου η αλήθεια βρίσκεται κρυμμένη πίσω και πέρα από το φαινόμενο της ύπαρξής του. Για την Daseinsanalysis όμως, η Φαινομενολογική-Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο σαν να είναι ένα «αντικείμενο», πχ, σαν ένα απλό περιστατικό νεύρωσης, ψύχωσης, κατάθλιψης, ή μανίας, απρόσωπο και ανώνυμο, ξεκομμένο από τον «κόσμο» του, κατηγοριοποιώντας τον σε μια κατηγορία και βάζοντάς του μια ταμπέλα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αλήθεια ενός ανθρώπου αν δεν συνομιλήσουμε ξανά και ξανά μαζί του. Χρειάζεται να νοιώσουμε και να κατανοήσουμε τον «κόσμο» του, που σημαίνει, τον τρόπο της ύπαρξής του, ώστε τα φαινομενικά άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους συμπτώματα να αποκτήσουν νόημα και σύνδεση, στο βαθμό που τοποθετούνται στον ορίζοντα νοήματος τού συγκεκριμένου «κόσμου» τού συγκεκριμένου ανθρώπου.

Οδηγός της Daseinsanalysis είναι η πεποίθηση ότι πέραν της όποιας προσωπικής θεραπευτικής εμπειρίας, πέραν των όποιων τεχνικών και θεωρητικών γνώσεων, ο επαρκής θεραπευτής χρειάζεται μια οξύτητα βλέμματος, μια ευρύτητα καρδιάς και νου, ένα βάθος λόγου πολύ πέραν των ορίων της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Επιδιώκεται μια παιδεία όπως την εννοούσε ο Πλάτωνας: «περιαγωγή όλης της ψυχής».

Θέμα και μέλημα της Εταιρείας είναι το ανθρώπινο βάσανο, η επαρκής κατανόησή του και η δυνατότητα της απελευθέρωσης απ’ αυτό. Προς τούτο χρειάζεται ένα βλέμμα που να μπορεί να εγκαταλείπει τα ψυχολογικά μοντέλα και το πνεύμα που τα διέπει για χάρη ενός ανοίγματος στην αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και τα θεμέλιά της. Η θεραπεία δεν είναι παρά ο δρόμος προς αυτό το άνοιγμα που περνά μέσα από το κάθε φορά ιδιαίτερο βάσανο."


___


Retrieved from the International Federation of Daseinsanalysis website:


"Daseinsanalysis may be understood as a form of psychoanalysis that takes a phenomenologico-hermeneutical approach and has an ontologico-anthropological orientation. It goes beyond the scientific model of psychoanalysis that is limited to objectifications of human existence. Its basic stance demands utmost respect for the phenomena themselves (a phenomenon understood as what shows itself in itself as what reveals itself to us).

Guided by the phenomenological insight of Edmund Husserl that whatever “is” will show itself in and of itself, Daseinsanalysis focuses on phenomena as the foundation of meaning in human life. These are revealed in the factical carrying through of a patientʼs being-in-the-world as it comes into focus. The supporting foundation and core of Daseinsanalytic therapy is the other human being (Da-sein) in his or her relationship to the therapist. From the very beginning, the Daseinsanalyst and Daseinsanalysand are involved in a primordial, fellow-human relationship in which each of the two contributes his or her share. Both are implicated in a happening that determines the development of their mutual relationship, leads the Daseinsanalysand to autonomy, and showing the Daseinsanalysand his or her place in the world. The point of departure of a Daseinsanalytic understanding of human suffering is the existence of the human being. Existence does not denote merely being-at-hand as a sentient being (object) but rather to the particular way of being of humans as world-related Da-sein."

FacebookLinkedIn