Περί έκφρασης των συναισθημάτων

Μπορεί κάπου-κάπου κανείς να μπερδέψει το μιλάω για τα συναισθήματά μου με το αφήνω τα συναισθήματά μου να μιλήσουν. Το 1ο συνιστά μάλλον σχολιασμό και αφορά συχνά ένα λόγο συγκρατημένο και ελεγχόμενο.