Το Κενό

Εγώ το προ(σ)κάλεσα, ή απλά συνειδητοποίησα την παρουσία του;

Το κενό!

Πώς παίρνει πάντα τη μορφή του τέρατος;