Απόσπασμα - Για την τέχνη του ακούειν

...Το ιδιαίτερο άκουσμα της dasein-ανάλυσης αφορά όχι στην εξήγηση, μα στην περιγραφή· στην επαρκέστερη και ορισμένες φορές καταλυτικά διαφωτιστική περιγραφή της εμπειρίας της πελάτισσας. Ακριβώς επειδή η ζώσα εμπειρία μπορεί να διαφεύγει αποφασιστικά του πεδίου του ρητά αντιληπτού και να χάνεται σε χώρους, σε χρόνους και σε τρόπους αλλότριους. Το εν λόγω άκουσμα δεν κατηγοριοποιεί ή αποδομεί, δε συνάγει ή αναλύει σύμφωνα με το ορθολογιστικό πνεύμα, αλλά ανοίγεται, αφήνεται να αφουγκραστεί την εμπειρία του στο μεταξύ που συστήνει θεραπευτής και θεραπευόμενη· στα πλαίσια του οποίου η θεραπευόμενη μπορεί, και, να αποκαλυφθεί· όπου η εμπειρία της τήνει να αποκαλυφθεί ακριβώς όπως είναι· στοιχειοθετούμενη κάθε φορά από τόσα και τόσα. Η ιδιαιτερότητα της dasein-ανάλυσης έγκειται ακριβώς στο ότι παραμένει σε αυτή καθαυτή τη ζώσα εμπειρία, φέρνοντας σε λόγο όσα, παρελθοντικά, μελλοντικά και άλλα, παροντικοποιούνται στοιχειοθετώντας το εμπειρατό του κλίματος και της υφής της εμπειρίας της, χωρίς να ανάγει την τελευταία σε κάτι τρίτο· αφήνοντάς την απλά να είναι. Τα ιδιαίτερα αυτά δεδομένα του ακούσματος, όπως το κατανοεί η dasein-ανάλυση, θα καθίσταντο πρακτικά αόρατα υπό το φως μεθόδων περίκλειστων στο ρητό, στο σαφώς λεκτικό, στο εμπειρικό ιδωμένο σαν σε δοσομετρικό σωλήνα...